Kaakoperatie

Wanneer een afwijkende beet niet alleen door de tandstand maar door de positie van de kaken veroorzaakt wordt, is het soms gunstiger een orthodontische behandeling te combineren met een kaakoperatie. Hierdoor worden dan niet alleen de tanden recht gezet, maar ook het profiel en gelaat zullen esthetisch verbeteren.

De ingreep gebeurt meestal op volwassen of jongvolwassen leeftijd en in nauwe samenwerking met de kaakchirurg.